Haitian Creole - Kreyol insults
MyInsults.com All insults

How to swear, insult, cuss and curse in Haitian Creole - Kreyol!

Haitian Creole - Kreyol Language Swearing & English Translation.
Kreyol (Haitian Creole) Swearing English Translation
Dan bounda ou Up your ass
Madivinèz Lesbian
Masisi Faggot
Kolan guete maman ou Fuck you
L'en mede In the shit
Veminn Bitch
Bouzin Bitch
Zozoter To fuck
Kapot Condom
Konyen To fuck
Zozo ou gro tankou yon tik tak You're hung like a tic-tac
Pinda Bitch
Coocoon mama ou (Saint Lucia) Your mother's cunt
Ou santi kaka You smell of shit
Niche grenn mwen Suck my dick
Ou fout led passe chien You're fucking uglier than a dog
Put ou fout santi You fucking smell
Bam'm ti coco tanpri Give me some pussy, please
An' al konyen nan lanmer Let's go fuck on the beach
Bouzin sal Dirty bitch
Souse' Zozo Cock sucker
CoCo san prel Shaven pussy
Krek-w senti Your vagina smells
Mwen remen krek de mwen w I love your mom's vagina
Coco Pussy
Zozo Dick
Zo Coco Coal Git Mau Mau Fuck Your Mother's Pussy (You Should Sing It)
Mwen pap fout taye manman w' ankò paske koko l' santi. I'm not going to fuck your mom anymore, because her pussy stinks.
Maman-ou genyen yon infestation kriket lan krek li. Your mother has an infestation of crickets in her vagina.
Mwen bezwen yon mask a gaz pou'm zozoter maman ou. I need a gas mask to fuck your mom.
Ou santi tankou swe ki sot nan pwel yon leza. You smell like the sweat of a lizard's pubic hair.
Chamaux ki besoin konyen pwall couri deye ou na desert You will be chased across the desert by sex-starved camels.
Masisi devègonde Broke-dick faggot
Kaka Shit
Poupou Shit
Malpwòpte Piece of shit (lit. dirtiness)
Salopri Piece of shit (lit. dirtiness)
 

Join Clickbank Here
Random How-to-Say
How to say I fuck your family in Bosnian language?
Jebem ti familiju!
Report a mistake
Who is here?
We have 45 guests online